6 พ.ย.52 - ข่าว, การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจ, สัมภาษณ์ นพ.แวมะหะดี

Submitted by dp6admin on Fri, 06/11/2009 - 23:15
Date
  • ข่าว - นครปัตตานี, การเมืองในปาเลสไตน์, กบฎชีอะฮฺเยเมนในซาอุดิอาระเบีย
  • การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจ - ความสำคัญของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • สัมภาษณ์ นพ.แวมะหะดี เรื่องนครปัตตานี