5 พ.ย.52 - รักซุนนะฮฺ, อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง มารยาทที่สวยงาม, ชาวต้นไม้

Submitted by dp6admin on Thu, 05/11/2009 - 20:19
Date
  • รักซุนนะฮฺ - กุรอานียูน
  • อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง มารยาทที่สวยงาม - นครปัตตานี
  • สังคมที่น่าอยู่(ชาวต้นไม้) - ความสงบสุขของสังคมมุสลิม