29 ต.ค.52 - อัซซาบิกูน, รักซุนนะฮฺ, อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง

Submitted by dp6admin on Sat, 31/10/2009 - 06:02
Date
  • สังคมที่น่าอยู่(อัซซาบิกูน) - ทฤษฎีการสร้างสันติและความสงบสุขในสังคม
  • รักซุนนะฮฺ กลู่มปฏิเสธซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
  • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม พิธีกรรมฮัจญฺ