อะนะ มุร็อบบียะฮฺ

Submitted by admin on Mon, 11/09/2017 - 06:17
หัวข้อเรื่อง
ความหมาย/ความสำคัญของมุร็อบบียฺ, บทบาทของมุร็อบบียะฮฺ
สถานที่
White Space
วันที่บรรยาย
18 ซุลฮิจญะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
72.00 mb
ความยาว
113.00 นาที
รายละเอียด

ตอบปัญหา

- ความหมายของมุร็อบบียฺ (ครู,ผู้ขัดเกลา)
- ความสำคัญของมุร็อบบียฺ
- ร็อบบียฺ - มุร็อบบียฺ - ตัรบียะฮฺ
- ถ้าไมมีมุร็อบบียฺ(ผู้ขัดเกลา) ฉันก็ไม่รู้จักร็อบบียฺ(พระเจ้าของฉัน)

บทบาทของมุร็อบบียะฮฺ

1. อุดมการณ์/อะกีดะฮฺ
  1.1 การรู้จักอัลลอฮฺ ผ่านการศึกษาอัลกุรอาน และภาคปฏิบัติ
  1.2 ชีวประวัติของนบี เราะซูล และแบบฉบับ
  1.3 สิ่งเร้นลับ การนำเสนอเรื่องราวของสิ่งเร้นลับให้ผู้คนเข้าใจได้ง่าย

2. มารยาทและจริยธรรม

3. การทำงานรับใช้ศาสนา
  3.1 การบริหารเวลา
  3.2 การทำงานอย่างมีระบบ

--ตอบปัญหา---

1- มุสลิมะฮฺที่อยู่เป็นโสดเพื่อทำงานศาสนา ผิดหรือไม่ ?
2- เรียนมหาวิทยาลัย จะตัรบียะฮฺเพื่อนต่างศาสนิกอย่างไร ?
3- บันทึกหะดีษ เฉพาะความหมายได้มั้ย ?
4- คลุมหิญาบไม่ปิดหน้า ผิดหรือไม่ ?
5- ตัรบียะฮฺในโลกออนไลน์ ทำได้แค่ไหน ?
6- สามีต้องการให้ภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน แต่ภรรยาอยากไปสอนกุรอาน จะพูดคุยอย่างไร
7- ขอแนวทางเชิญชวนให้ญะมาอะฮฺ มีอุดมการณ์ในการทำงานศาสนา
8- เรายังไม่ดีพอหรือความรู้ไม่มาก จะเป็นมุร็อบบียฺได้หรือไม่
9- มีแนวทางสร้างมุร็อบบียฺจากค่ายอย่างไร
10- พ่อสั่งให้เราปิดหน้า เราไม่คิดว่าเป็นวาญิบ เราก็เลยปิดๆเปิดๆ เราต้องเชื่อพ่อมั้ย
11- เพื่อนอยากศึกษาอิสลาม ควรเริ่มให้ความรู้อย่างไร
12- เราต้องเป็นมุร็อบบียฺที่ดีก่อนจะไปขัดเกลาคนอื่น ?
13- เราเรียนในสถานที่ที่คนส่วนมากปิดหน้า เราก็ต้องปิดหน้าตาม แต่พอกลับบ้านเราก็เปิดหน้า ?
14- ถ้าเราไม่รู้จักการเป็นมุร็อบบียฺ จะเริ่มต้นการเป็นมุร็อบบียฺอย่างไร
15- จะทำอย่างไรให้เด็กยืนหยัดในการเรียนอัลกุรอาน
16- เพื่อนยังไม่เข้ารับอิสลาม เพราะครอบครัวมีรายได้จากดอกเบี้ย //
ตำราภาษาไทยเกี่ยวกับมุร็อบบียมีน้อย นำตำราจิตวิทยาและประวัตินบี มาประยุกต์ใช้ได้