ชีอะฮฺกับสถานการณ์โลก

ชีอะฮฺกับสถานการณ์โลก

Submitted by admin on Mon, 04/01/2016 - 19:34

https://youtu.be/rJQYgC38UCU

เทปบันทึกงานบรรยาย อนา วะอัศฮาบีย์ (ฉันและเศาะฮาบะฮฺของฉัน)
ณ ลานหลังโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
บรรยายโดย ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี
 
ความยาว(นาที)
57 นาที
สถานที่
ลานหลังโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
วันที่