งานเปิดตัวพรรคเพื่อสันติ (16 พ.ย.56)

งานเปิดตัวพรรคเพื่อสันติ (16 พ.ย.56)

Submitted by admin on Mon, 18/11/2013 - 14:54

"พรรคเพื่อสันติ" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี 

 

“มุสลิมสามารถเลือกผู้นำที่ดีได้” โดย ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ 

 
“เมื่อมุสลิมเป็นผู้ปกครอง...มุสลิมจะทำอะไร”
โดย อาจารย์บับลี อับดุรเราะฮมาน และ ทีมงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมการเมืองการปกครองอิสลาม ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชุกรี มาหะ

 

ญะซากุมุลลอฮุค็อยร็อน islamnara.com

 

สถานที่
นราธิวาส
วันที่