1637 อิมามไม่อ่านบิสมิลลาฮฺเสียงดัง เราเป็นมะอฺมูมต้องอ่านหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 24/05/2012 - 19:07

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ