1561 ให้ซะกาตกับผู้ยากจนขัดสน แต่เค้าไม่่ละหมาดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:51

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

www.islaminthailand.org/media/audio/qa2010/rit0455-20-zakat2bad-people…" type="application/x-mplayer2" width="280" height="69">

วันที่ตอบ