โต๊ะบีแด (หมอตำแย)

Submitted by dp6admin on Tue, 19/04/2011 - 22:37
คำถาม
โต๊ะบีแด (หมอตำแย) -- ผู้หญิงทางภาคใต้ตอนล่างที่แต่งงานมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีลูก มักไปหาโต๊ะบีแด(หมอตำแย)เพื่อให้ตรวจดู หาสาเหตุที่ยังไม่ท้องและรักษา และธรรมเนียมของโต๊ะบีแดคือ ต้องให้ใบพลู หรือให้ข้าวสารหรือจ่ายตังค์ ปัจจุบันราว ๆ 12 บาท ด้วย ถ้าไม่จ่ายโต๊ะบีแดจะรักษาไม่ได้ เราไม่ได้มีความเชื่ออะไรทางนั้น แค่อยากรักษา จะไปรักษากับโต๊ะบีแดได้หรือไม่ และควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการชิริก

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ