ทํายังไงไห้หัวใจเข้มเเข็ง ง่ายเหลือเกินต่อการตกหลุมพรางของชัยตอน คือง่ายต่อการทําสิ่งที่ไม่ดี ช่วยหน่อยครับ