1770 เศษอวัยวะ จะฝังหรือทิ้ง ?

Submitted by dp6admin on Sun, 19/09/2021 - 15:24
คำถาม
เศษอวัยวะ (เช่น เล็บ ผม รก ฯลฯ) จะฝังหรือทิ้งก็ได้
มีหะดีษเมาฎูวฺว่า เล็บเป็นส่วนจากนบีอาดัม
คำตอบ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ)"

วันที่ตอบ