4 ก.ย.52 - ข่าว, การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจ, ก่อนละศีลอด

Submitted by dp6admin on Sat, 05/09/2009 - 10:40
Date
  • ข่าว - ไทยแลนด์นิวส์ ดารุสสลาม ฉบับทดลอง 11 - ฮัจญฺอุมเราะฮฺกับไข้หวัดหมู, รอมฎอนของชาวฟิลัสฏีน,
  • ก่อนละศีลอด (ตอบปัญหา) - การกล่าวอามีน ดังหรือเบา, ตาม 4 มัซฮับได้หรือไม่
  • การเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจของอิสลาม (อ.อับดุลลอฮฺ) - บทเรียนจากรอมฎอน