แถลงการณ์ต่อกรณีลบหลู่ท่านนบีครั้งที่ 2

Submitted by dp6admin on Tue, 07/04/2009 - 16:54

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และขอคารวะสดุดีต่อท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นผู้นำสัจธรรมมายังประชาคมโลกทั้งมวล

          สืบเนื่องจากเหตุการณ์ลบหลู่ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ครั้งที่ 2 ณ ประเทศเดนมาร์กเมื่อเร็วๆนี้  กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติขอประณามพฤติกรรมของสื่อมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์กที่ได้รวมตัวกันแสดงออกเป็นเอกฉันท์ ตลอดจนจุดยืนของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศเดนมาร์กที่แสดงการปกป้องต่อการลบหลู่ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

โดยอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสื่อมวลชนตามสิทธิที่ประชาธิปไตยเอื้อให้แก่ประชาชน อนึ่งจุดยืนดังกล่าวของประเทศเดนมาร์กได้ปรากฏเป็นครั้งที่ 2 แล้ว จึงฟ้องถึงนโยบายที่ต่ำช้าของคณะรัฐมนตรีต่อประชากรมุสลิมนับพันล้าน ซึ่งไม่คำนึงถึงเกียรติยศของผู้นำศาสนาระดับ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และไม่เห็นใจต่อความรู้สึกของชาวมุสลิมที่เคารพนับถือ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนประสบการณ์ครั้งแรกที่ประชาชาติอิสลามได้ประณามการลบหลู่ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มิได้เป็นบทเรียนให้แก่ผู้ใหญ่ในประเทศเดนมาร์กแต่อย่างใด กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติขอแสดงความเสียใจด้วย ที่ประเทศเดนมาร์กตกต่ำถึงขั้นที่ไม่มีปัญญาชนสักกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านหรือต่อต้านพฤติกรรมอันต่ำช้าของบางส่วนในประชาชนชาวเดนมาร์ก และกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสันติภาพโลกที่มีคนไร้ปัญญาไร้ความรับผิดชอบกำลังมุ่งทำลาย หากสังคมโลกไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สันติภาพโลกย่อมเสียหายอย่างยิ่ง ทางกลุ่มฯ จึงเรียกร้องให้พี่น้องมุสลิมแสดงจุดยืนประณามพฤติกรรมดังกล่าว และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้รีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงขอให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยได้รณรงค์ บอยคอตผลิตภัณฑ์ของประเทศเดนมาร์ก เพื่อเป็นแนวร่วมกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่เริ่มต่อต้านประเทศเดนมาร์ก การบอยคอตโดยสันติวิธีย่อมเป็นการแสดงที่ถูกกฎหมายและมีประสิทธิผลในสมัยนี้ ซึ่งเป็นคำตอบให้แก่เสรีภาพป่าเถื่อนที่ปล่อยให้คนไร้ปัญญาออกมาทำลายศีลธรรมของประชาคมโลกทั้งปวง

 

ริฎอ อะหมัด สมะดี

ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

18 ก.พ 51