ขอถามเรื่องการคำนวณดวงจันทร์

Submitted by Faith009 on Fri, 28/08/2009 - 18:58

คำถาม  (4) ถ้าผลของการคำนวณไม่มีเดือนปรากฏบนขอบฟ้า เพราะดวงจันทร์ตกก่อนดวง อาทิตย์ หรือการคำนวณบ่งบอกว่าจะไม่เห็นดวงจันทร์  เพราะดวงจันทร์ขึ้นต่ำเกินไป  หรือบางมากจนถูกแสงของดวงอาทตย์บดบัง  แต่กลับมีคนยืนยันว่าเห็นเดือน  ในความขัดแย้งนี้  เราจะตัดสินอย่างไร?  และใครจะเป็นคนตัดสิน
 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 3 ก.ย. 52 (รายการก่อนละศีลอด)

 

ขอรบกวนถามเรื่องการคำนวณอีกครั้ง  เพราะครั้งที่แล้วเชคอธิบายเฉพาะการคำนวณเวลาละหมาดเท่านั้น   คือขอถามใหม่ว่า
(1) การคำนวณดวงจันทร์  เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนใหม่สามารถทำได้หรือไม่? 
(2) อุละมาอฺมีความเห็นในเรื่องนี้สอดคล้องกันหรือไม่?  ถ้าคำตอบคือไม่  ความเห็นที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้าง? 
(3) ถ้าคำตอบตามข้อหนึ่งว่าไม่ได้  เราจะใช้การคำนวณเป็นส่วนประกอบ  หรือเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การดูฮิลาลมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นจะได้หรือไม่ 
(4) ถ้าผลของการคำนวณไม่มีเดือนปรากฏบนขอบฟ้า เพราะดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ หรือการคำนวณบ่งบอกว่าจะไม่เห็นดวงจันทร์  เพราะดวงจันทร์ขึ้นต่ำเกินไป  หรือบางมากจนถูกแสงของดวงอาทตย์บดบัง  แต่กลับมีคนยืนยันว่าเห็นเดือน  ในความขัดแย้งนี้  เราจะตัดสินอย่างไร?  และใครจะเป็นคนตัดสิน 
ปล.  ผู้อ่านคำถามช่วยอ่านคำถามทุกถ้อยความด้วยนะครับ  อย่าใช้เพียงสรุป