สารพัดข้อกล่าวหาต่อHามาส ???

สารพัดข้อกล่าวหาต่อHามาส ???

Submitted by dp6admin on Wed, 13/12/2023 - 14:53
หัวข้อเรื่อง
- อย่าตั้งเงื่อนไขในการทำความดี
- ไม่พร้อมจะไปรบทำไม ?
- มุสลิมอ่อนแอ จิฮาดไม่ได้ ?
- ขาดเงื่อนไขในการทำจิฮาด
- เป็นชีอะฮฺ ? ร่วมมือกับชีอะฮฺ ? อาชาอิเราะฮฺ ? อะกีดะฮฺผิด ?
- ไม่เชื่อฟังอุละมาอฺ ?

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 50 (อายะฮฺ 74-77) | 28/11/66 #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7693

ความยาว(นาที)
8 นาที
วันที่