มุนาฟิก

1- อัตเตาบะฮ การกลับตัวของ ศฮบ 3 ท่านที่มีพฤติกรรมเหมือน #มุนาฟิก แล้วอัลลอฮฺรับการเตาบัตของพวกเขา
2- บะรออะฮ
3 - อิบนุอับบาสเรียก อัลฟาฎิฮะฮฺ (แฉ) الفاضحة
4 - อัลมุบะอฺษิเราะฮฺ (วงแตก) المبعثرة ทำให้มุนาฟิกวงแตกหลังแอบซุบซิบวางแผน แล้วอัลลอฮฺมาแฉ
- เนื้อหาโดยรวมของซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ
- เนื้อหาคล้ายอันฟาล (อันฟาลมาหลังสงครามบัดร ซึ่งเป็นสงครามแรก (ปีที่ 2) เนื้อหาเน้นศัตรูภายนอก)
- อัตเตาบะฮฺประทานลงมา(ทั้งซูเราะฮฺ) หลังสงครามตะบู๊ก (สงครามสุดท้าย หลังพิชิตมักกะฮฺ (ปีที่ 9) ยกทัพไป แต่ไม่ได้ทำสงคราม)…
- เป้าหมายการศึกษาอัลกุรอานคือ เพื่อเข้าใจอัลลอฮฺ
- มุนาฟิก (นาฟูกออฺ) - มีสองด้าน
- ลักษณะของมุนาฟิก 3 ประการ
- ผลของมุนาฟิกต่อสังคม
- คนกลายเป็นมุนาฟิกเพราะอะไร ?
- ความสำคัญของความรู้ที่ถ่ายทอดจากท่านนบี (ตะลักกี)
- 4…
4 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อปลดตัวเองจาก "#มุนาฟิก"คือ
1- ตาบู (กลับตัว)
2- อัศละฮู (ปรับปรุงแก้ไข)
3- วะอฺตะศิมู (ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ)
4- อัคละซูดีนะฮุมลิลลาฮฺ (มอบหมายอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเท่านั้น)

- ท่านนบีไม่เคยชี้ว่าใครเป็นมุนาฟิก แต่บอกไว้กับฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะมาน เท่านั้น เพราะมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติกับมุนาฟิก
- ฮาฏิ๊บ อิบนุ อบีบัลตะอะฮฺ บอกความลับของมุสลิมแก่ชาวมักกะฮฺ
- คนดีจะรักษาบุญ เลี่ยงบาป และกลับเนื้อกลับตัว,
- การปฏิบัติต่อมุสลิมต่างทัศนะ (เช่น อะชาอิเราะฮฺ…
- วิญญาณที่คล้ายๆกัน จะสนิทสนม แต่ที่แปลกหน้ากันก็จะห่างออกจากกัน
- ลักษณะมุนาฟิก مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ลังเล ไม่มีจุดยืนที่มั่นคง
- ความประเสริฐของอบูบักรและอุมัร
- หลักฐานชัดแจ้งจากท่านนบี (ฮุจจะฮฺ)
เป็นอายะฮฺที่จะกระทบหัวใจผู้ศรัทธาทุกคน
ตรวจสอบหัวใจผู้ศรัทธาทุกคนว่าเรามีเชื้อนิฟากรึเปล่า
"นิฟาก" คือเชื้อไวรัสในด้านความศรัทธาที่จะทำลายความศรัทธา ความดีในหัวใจของเรา
อะศอบียะฮฺ, ซุลุม
จะฟื้นฟูหัวใจจากไวรัสนี้อย่างไร ?
ดร.ฟัตฮี ยะกัน (…
ลักษณะของผู้ที่มีอีมานไม่สมบูรณ์,
"บรรดาผู้ที่ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้น พวกเขาจะแสวงหากำลังอำนาจที่พวกเขากระนั้นหรือ แท้จริงกำลังอำนาจนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺทั้งหมด"
- มุนาฟิกูนในมะดีนะฮฺ
- การปฏิบัติของท่านนบีต่อมุนาฟิกและผู้ที่มีลักษณะของมุนาฟิกบางประการ
- ลักษณะของมุนาฟิก (ติดดุนยา ลืมอาคิเราะฮฺ)
- ข้อตักเตือนสำหรับมุนาฟิก
- การเตาบัตของมุนาฟิก (ให้ดูถูกดุนยา และรำลึกถึงอาคิเราะฮฺเสมอ)