มุนาฟิก

"...และเจ้าจงอย่าเป็นผู้เถียงแก้ให้แก่ผู้บิดพลิ้วทั้งหลาย"
- อย่าแก้ตัวแทนให้แก่คนทำผิดหรือผู้บิดพลิ้ว
- บิดพลิ้ว คือบิดเบือน เปลี่ยนแปลงส้จธรรม
- เป็นหน้าที่ของเราต้องปกป้องความจริง(สัจธรรม) แม้เราจะได้รับผลกระทบก็ตาม
-…
- ผู้ที่หัวใจมีโรค ไม่ชอบเห็นคนอื่นทำความดี อิจฉาคนทำดี
- เราต้องตรวจสอบตนเอง เพราะบางทีก็ทำโดยไม่รู้ตัว
ผู้ที่หัวใจมีโรค ต้องบำบัดหัวใจ ด้วยการฝึกฝน 2 อย่างคือ รักความดี, และ บำบัดเรื่อง#อิจฉาริษยา (คือขอดุอาอฺลับๆให้คนที่เราอิจฉา)
- อย่าทำให้คนอื่นเสียกำลังใจ…
ชิรกฺ(ชิริก) ตัฟซีร มุนาฟิก สงคราม วันสำคัญและเทศกาล ฟิตนะฮฺ
- ความหมายของ "มุนาฟิก"
- ชิริก(การตั้งภาคี)ในสังคมมุสลิม ชิริกที่เราไม่รู้ตัว
- การแสดงความเคารพรูปต่างๆ
- กระทบ 2 ประการ
1- กระทบอีมาน(ความศรัทธา)ต่อพระเจ้า "ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ -…
- มุสลิม มุชริกีน กาฟิรีน มุนาฟิก
- ศัตรูอิสลาม
- รัก-เกลียด เพื่ออัลลอฮฺ (อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ)
- จุดยืนและการวางตัว ต่อผู้ปฏิเสธ ศัตรูอิสลาม ฯลฯ

- มุนาฟิก
- เราศรัทธาครบทุกเรื่องหรือยัง ?
- สัญลักษณ์ของมุนาฟิก 3(หรือ 4) ประการ
- ผู้ศรัทธาต้องมีลักษณะตรงข้ามกับมุนาฟิก คือ พูดจริง รักษาสัญญา รักษาอมานะฮฺ ไม่บิดพลิ้ว ไม่เลยเถิดในการขัดแย้ง
- ลักษณะเฉพาะของซูเราะฮฺที่ประทานที่มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ
-…
- สงครามด้านทำลายกำลังใจ เกิดจากมุนาฟิกที่อยู่ในกลุ่มผู้ศรัทธา
- มุนาฟิกมี 2 ระดับ
- วิธีแก้ปัญหามุนาฟิกที่ทำลายกำลังใจในกลุ่มมุสลิมีน - รักความดี, ไม่อิจฉา (ขอดุอาอฺลับหลัง)
- วิธีรักษาหัวใจที่มีโรค
- สำหรับคนที่ทำลายกำลังใจคนอื่นที่ทำความดี ต้องบำบัด เพราะกำลังทำตัว(…
1- เป็นความผิดมากพอแล้ว การที่คนหนึ่งคนใดเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมา
2- จงเป็นพยานในสิ่งที่ชัดเจนเหมือนดวงอาทิตย์
- มุนาฟิก รับข่าวด้วยลิ้น และกล่าวด้วยลิ้น ในสิ่งที่ไม่มีความรู้ พวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ ณ อัลลอฮฺ
- มารยาทในการพูด, ให้ระวังลิ้น