ผู้ตักเตือน...ผู้แจ้งข่าวดี

ผู้ตักเตือน...ผู้แจ้งข่าวดี

Submitted by dp6admin on Sun, 15/01/2023 - 15:47
หัวข้อเรื่อง
6:48 และเราจะไม่ส่งบรรดาร่อซูลมา นอกจากในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนเท่านั้น
ดังนั้นผู้ใดที่ศรัทธาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ก็ไม่มีความกลัวใด ๆ แก่พวกเขา และทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 26 (อายะฮฺ 48-49)"