ผู้ที่รับความรู้ 3 ประเภท

ผู้ที่รับความรู้ 3 ประเภท

Submitted by dp6admin on Fri, 18/06/2021 - 22:17
หัวข้อเรื่อง
หะดีษ 79 คนที่รับความรู้ มี 3 ประเภท
#ความรู้ที่นบีนำมา เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงดิน มีดินชนิดหนึ่งที่ได้รับฝนแล้วปลูกเพาะได้ ดินอีกชนิดหนึ่งปลุกเพาะไม่ได้ แต่กักเก็บน้ำไว้ให้คนได้ดื่มกิน
และฝนไปตกลงบนดินอีกประเภทหนึ่ง เปรียบเสมือนกรวย ใส่น้ำไปก็รั่วออก (ไม่เก็บน้ำ และเพาะปลูกไม่ได้)
- #อุละมาอฺ #ร็อบบานียฺ - มีความรู้และความเข้าใจ และสอนคนทั่วไปได้ (อุละมาอุลอามมะฮฺ - อุละมาอฺสำหรับคนทั่วไป คนทั่วไปได้ประโยชน์จากเขา)
- อุละมาอฺอีกกลุ่มหนึ่ง มีความรู้มาก แต่ไม่เข้าใจ หรือไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตตามความรู้นั้น (อุละมาอุลคอศเศาะฮฺ)

จาก "#เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)"

ความยาว(นาที)
11 นาที