เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)

Submitted by admin on Fri, 02/03/2018 - 20:15
หัวข้อเรื่อง
18- คนที่อายุน้อย เมื่อไหร่จึงจะรายงานหะดีษได้
หะดีษ 76 ต้องวางซุตเราะฮฺหรือไม่, การให้เกียรติเด็ก
หะดีษ 77
19- การออกไปศึกษา (ออกนอกถิ่นหรือนอกเมือง)
หะดีษ 78 นบีมูซากับเคาะฎิร
20- ความประเสริฐของคนที่เรียนและสอน
หะดีษ 79 คนที่รับความรู้ มี 3 ประเภท
- อุละมาอฺ ร็อบบานียฺ
สถานที่
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย
14 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
61.70 mb
ความยาว
58.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

ภาษาอาหรับ : http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-167

بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟  18- คนอายุน้อย เมื่อไหร่จึงจะรายงานหะดีษได้

หะดีษ 76
- ต้องวางซุตเราะฮฺขณะละหมาดหรือไม่ ?
- "สิ่งที่ตัดการละหมาด คือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ" - หะดีษนี้ถูกยกเลิก(มันสูค)ในทัศนะที่ถูกต้อง, แม้จะเป็นหะดีษเศาะฮี้ฮและไม่ถูกยกเลิก ก็มิได้หมายความว่าสามสิ่งนี้ข้ามหน้าละหมาดแล้วจะละหมาดไม่เศาะหฺ หมายรวมว่าการละหมาดอาจจะพร่องไป
- รุกุ่นของการรายงานหะดีษมี 2 ประการคือ ฟังหะดีษมา และ รายงานหะดีษไป
- เศาะฮาบะฮฺอายุน้อยที่ได้รายงานหะดีษคือ อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส, มะหฺมู้ด อิบนุรอบีอฺ
- วัฒนธรรมการให้เกียรติเด็ก

หะดีษ 77 มะหมูด อิบนุรอบีอฺ - ท่านนบีมาเยี่ยมที่บ้าน นบีอมน้ำแล้วพ่นมาที่หน้าเขา (ขณะนั้นอายุ 5 ขวบ)

بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ
19- การออกไปศึกษา (ต่างถิ่น, ออกนอกถิ่นหรือนอกเมือง เป็นซุนนะฮฺตั้งแต่สมัยนบีและเศาะฮาบะฮฺ)
หะดีษ 78 นบีมูซากับเคาะฎิร
- เคาะฏีบ บัฆดาดี เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรายงานหะดีษ ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ ได้ระบุว่า "คนไม่นับว่ามีความรู้ที่น่าเชื่อถือ จนกว่าจะได้รายงานจากต่างถิ่น"

بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ  20- ความประเสริฐของคนที่เรียนและสอน

หะดีษ 79 คนที่รับความรู้ มี 3 ประเภท
ความรู้ที่นบีนำมา เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงดิน มีดินชนิดหนึ่งที่ได้รับฝนแล้วปลูกเพาะได้ ดินอีกชนิดหนึ่งปลุกเพาะไม่ได้ แต่กักเก็บน้ำไว้ให้คนได้ดื่มกิน
และฝนไปตกลงบนดินอีกประเภทหนึ่ง เปรียบเสมือนกรวย ใส่น้ำไปก็รั่วออก (ไม่เก็บน้ำ และเพาะปลูกไม่ได้)
- อุละมาอฺ ร็อบบานียฺ - มีความรู้และความเข้าใจ และสอนคนทั่วไปได้ (อุละมาอุลอามมะฮฺ - อุละมาอฺสำหรับคนทั่วไป คนทั่วไปได้ประโยชน์จากเขา)
- อุละมาอฺอีกกลุ่มหนึ่ง มีความรู้มาก แต่ไม่เข้าใจ หรือไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตตามความรู้นั้น (อุละมาอุลคอศเศาะฮฺ)

 

WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)