อัลลอฮฺจะไม่ทอดทิ้งคนทำดี

อัลลอฮฺจะไม่ทอดทิ้งคนทำดี

Submitted by dp6admin on Wed, 08/07/2020 - 14:04
หัวข้อเรื่อง
บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮยฺครั้งแรกที่ถ้ำหิรออฺ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 2 (หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร,หะดีษ 3)"

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่