ฟัตวาหมายเลข 1 (แอ๊ดคาราบาว)

Submitted by dp6admin on Sat, 04/04/2009 - 01:09

بسم الله الرحمن الرحيم

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

เนื่องจากเหตุการณ์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม พระเจ้า และศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม ที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ของแอ๊ดคาราบาวในนิตยสาร hamburger ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่ากระทบความรู้สึกของชาวมุสลิมในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย จึงมีความเคลื่อนไหวประท้วงแหตุการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าได้มีการขอโทษจากแอ๊ดคาราบาวซึ่งเป็นคำขอโทษที่ไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับความผิดอันใหญ่หลวงที่ได้กระทำไว้ จึงขอให้คำชี้ขาดทางศาสนาสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับแอ๊ดคาราบาว เพื่อเป็นข้อตักเตือนกับพี่น้องมุสลิมที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามดังนี้

1. ผู้ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ถ้าเป็นมุสลิมก็ถือว่าตกศาสนาหรือสิ้นสภาพความเป็นมุสลิม(มุรตัด) ถ้าหากไม่เป็นมุสลิมก็จะถือว่าเป็นศัตรูกับอัลอิสลาม

2. มุสลิมที่เห็นด้วย ปกป้อง ให้เหตุผล หรือเข้าข้างแอ๊ดคาราบาว(หรือใครที่ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม) ก็ถือว่ามีสถานะเดียวกัน

3. มุสลิมที่ยังให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนกิจกรรมของแอ๊ดคาราบาวที่เกี่ยวกับโลก เช่น ดนตรี ธุรกิจ ฯลฯ ถือว่าเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับศัตรูอิสลาม ซึ่งเป็นบาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ)ที่อาจก่อให้สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมก็ได้ ดังนั้น ผู้ใดที่ยังฟังเพลงหรือเอาใจใส่ผลงานของแอ๊ดคาราบาว จะไม่เป็นบาปที่เกี่ยวกับดนตรีเท่านั้น หากจะเป็นการรักใคร่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้ต่อต้านพระเจ้า ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงพิพากษาว่า ชนเหล่านี้(ผู้รักใคร่ศัตรูของพระเจ้า)ว่า ไม่เป็นผู้ศรัทธา

4. มุสลิมทุกคนจำเป็น(วาญิบ)ต้องบอยคอตและต่อต้านเครือข่ายทุกประเภทของแอ๊ดคาราบาวอย่างเด็ดขาด

5. สำหรับเพื่อนฝูง เพื่อนบ้านของแอ๊ดคาราบาว และใครก็ตามที่เป็นมุสลิมที่อยู่ใกล้ชิดกับแอ๊ดคาราบาว จำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์กับแอ๊ดคาราบาว ยกเว้นกรณีที่จะเข้าไปเผยแผ่เชิญชวนให้เข้ารับอิสลามเท่านั้น

อนึ่ง หน้าที่ของผู้นำมุสลิมหรือผู้นำและผู้ปกครองแห่งประเทศชาติต่อเหตุการณ์นี้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึง แต่ได้ประกาศคำชี้ขาดทางศาสนาตรงนี้ให้แก่มุสลิมทั่วไป เพื่อให้ตระหนักในหน้าที่และไม่เข้าใจผิดว่าการขอโทษของแอ๊ดคาราบาวนั้นจะทำให้ปัญหานี้หมดสิ้นไปอย่างง่ายดาย จึงขอให้พี่น้องมุสลิมได้เผยแผ่คำชี้ขาดนี้กับสังคมมุสลิมโดยทั่วไป

????? ???? ?????? ???????

อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรและอำนาจอันสูงส่งเป็นของอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549