การทำสุนัต

Submitted by faruk abu walid on Thu, 04/02/2010 - 23:26

การทำสุนัตวายิบต้องมีการเข้าพิธีทำสุนัตรึไม่ หากจะพาบุตรไปรับการขลิบหนังปรายอวัยวะเพศในโรงพยาบาลทั่วไปจะได้รึไม่ครับ เนื่องจากตัวผมเองได้ทำการขลิบหนังปรายอวัยวะเพศในวัยเด็กก่อนที่จะเข้ารับอิสลามครับ