1076 การสุญูดขณะอ่านกุรอาน มีที่ใดบ้าง

Submitted by dp6admin on Sun, 12/04/2009 - 06:41
คำถาม
คำถาม : ถามเกี่ยวกับการสุญูดในขณะทำการอ่านอัลกุรอาน ทราบว่ามีทั้งหมด 15 แห่ง อยากทราบว่าที่ใดบ้าง

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การสุญูดขณะอ่านกุรอานนั้นเรียกว่า สุญูดติลาวะฮฺ จะกระทำเมื่ออ่านอัลกุรอานผ่านอายะฮฺสัจญดะฮฺหนึ่งซึ่งมีซุนนะฮฺให้ทำการสุญูด 1 ครั้ง ดังที่มีรายงานจากอิบนิอุมัรว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อ่านซูเราะฮฺที่มีการสุญูดให้พวกเราฟัง แล้วท่านก็สุญูด และพวกเราก็สุญูดพร้อมกับท่าน จนกระทั่งคนหนึ่งในพวกเราไม่พบที่ที่จะวางหน้าผากของเขา(ไม่มีที่ที่จะสุญูด)  (บันทึกโดยบุคอรียฺ มุสลิม อบูดาวุด และอื่นๆ) การสุญูดนี้ให้สุญูดทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง หรือผู้ที่ได้ยินการอ่านทั้งในและนอกเวลาละหมาด

อายะฮฺสัจญดะฮฺมีทั้งหมด 15 อายะฮฺคือ
 

1. ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 206 (7:206)
2. ซูเราะฮฺอัรเราะอดฺ อายะฮฺที่ 15 (13:15)
3. ซูเราะฮฺอันนะหลฺ อายะฮฺที่ 50 (16:50)
4. ซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ อายะฮฺที่ 109 (17:109)
5. ซูเราะฮฺมัรยัม อายะฮฺที่ 58 (19:58)
6. ซูเราะฮฺอัลฮัจญฺ อายะฮฺที่ 18 (22:18)
7. ซูเราะฮฺอัลฮัจญฺ อายะฮฺที่ 77 (22:77)
8. ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน อายะฮฺที่ 60 (25:60)
9. ซูเราะฮฺอันนัมลฺ อายะฮฺที่ 26 (27:26)
10. ซูเราะฮฺอัสสะญะดะฮฺ อายะฮฺที่ 15 (32:15)
11. ซูเราะฮฺศอด อายะฮฺที่ 24 (38:24)
12. ซูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 38 (41:38)
13. ซูเราะฮฺอันนัจมฺ อายะฮฺที่ 62 (53:62)
14. ซูเราะฮฺอัลอินชิกอก อายะฮฺที่ 21 (84:21)
15. ซูเราะฮฺอัลอะลัก อายะฮฺที่ 19 (96:19)

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
6 พ.ย. 48

วันที่ตอบ