ความสำเร็จและความล้มเหลว

Submitted by dp6admin on Mon, 11/01/2010 - 10:39

แท้จริงแล้วการตื่นตัวของเยาวชนอิสลามได้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาติอิสลามต้องตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจอื่นนั้น เป็นผลจากสมัยการล่าอาณานิคมของบรรดาจักรวรรดินิยม จึงทำให้บรรดานักคิดนักวางแผนของอิสลามได้พยายามค้นหาสิ่งที่เปรียบเสมือนแนวทางหรือแบบอย่างในการปฏิบัติ

 
ทั้งนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในหมู่ผู้ที่อยู่ในการตื่นตัวครั้งนี้มีผู้แปลกปลอม ผู้ฉวยโอกาส ผู้ที่เอาแต่ได้ หรือแม้แต่พวกทรยศ ตลบตะแลง หลอกลวงรวมอยู่ด้วย และในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่มีความอิคลาศ(บริสุทธิ์ใจ)ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ถูกหลอกลวงด้วยกลอุบายของศัตรู จึงเดินผิดทำให้หลงทางและประสบกับอุปสรรคต่างๆในภายหลัง

เพื่อมิให้เป็นที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เราจะต้องตระหนักและไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “การตื่นตัว”ที่กล่าวมานี้ได้ประสบกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและได้รับชัยชนะอย่างมากมาย จนสามารถที่จะคืบคลานไปยังทุกที่ด้วยความเข้มแข็ง อันแสดงถึงการตอบรับที่ดีจากบุคคลทั่วไป

แม้แต่ในสมัยปัจจุบันที่แนวความคิดตะวันตกและศาสนาคริสต์ที่เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่นั้น อิสลามก็ได้เข้าไปครอบครองในจิตใจและสามารถชนะใจคนหลายๆคน ประชาชาติอิสลามทั้งมวลกำลังเรียกร้อง ต่างคนต่างก็เรียกร้องตามความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ ทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยให้กลับไปสู่ศาสนาของอัลลอฮนั่นคือศาสนาที่แท้จริง
 


หนังสือ เยาวชนมุสลิม...ความหวังของประชาชาติอิสลาม, ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี