อัลอิสรออฺมิอฺรอจ

บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (ต่อ)
หะดีษที่ 1 การประทานบทบัญญัติละหมาดในค่ำคืนอิสรออฺมิอฺรอจ (การเดินทางไปยังมัสญิดอักศอและขึ้นสู่ฟากฟ้าของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ) วันละ 5 วักตู(เวลา)
หะดีษที่ 2 จำนวนร็อกอะฮฺของแต่ละวักตู
บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (หะดีษที่ 1)
- การผ่าอกและล้างหัวใจท่านนบีด้วยน้ำซัมซัม
- การประทานบทบัญญัติละหมาดในค่ำคืนอิสรออฺมิอฺรอจ (การเดินทางไปยังมัสญิดอักศอและขึ้นสู่ฟากฟ้าของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ)
ปี ฮ.ศ.1-11 ตั้งแต่ท่านนบีอพยพไปมะดีนะฮฺ สร้างรัฐอิสลาม และเสียชีวิต
ตอนที่