รายการวิทยุ AM 1251

ผังรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ AM 1251

เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 4 มุฮัรรอม 1431…

   วิทยุบนอินเตอร์เน็ต กับรัฐธรรมนูญแห่งชีวิต ของชมรมอัซซุนนะฮฺ ได้เริ่มขึ้นแล้ว นับเป็นปีที่ 3 และเป็นผู้นำในการจัดทำรายการวิ

ทยุบนอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงรายแรกของมุสลิมไทย…