1158 อิมามทำสิ่งมักโรหฺขณะละหมาด มะอฺมูมจะตามถือว่ามักโรหฺด้วยหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 18/01/2010 - 19:32
คำถาม
อิมามนำละหมาด และทำสิ่งมักโรหฺขณะละหมาด มะอฺมูมจะตามถือว่ามักโรหฺด้วยหรือไม่

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ