หัวหน้าครอบครัวอ่านอัลกุรอานไม่ได้ แต่ท่องจำซูเราะฮฺสั้นๆได้ จะเป็นอิมามนำละหมาดได้หรือไม่