1023 คุณสมบัติ 4 ประการคืออะไรบ้าง

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 17:39

 

คำถาม : สืบเนื่องจากคำถามข้อ 1008 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้อคู่  คุณสมบัติ 4 ประการนั้นได้แก่อะไรบ้าง แล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีคุณสมบัติครบ 4 ประการที่ว่านี้

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

คุณสมบัติสี่ประการที่ท่านนบีได้ระบุไว้ในหะดีษที่เกี่ยวกับคู่ครองหญิงที่คนมักจะแสวงหา มีบางส่วนที่หลักการอิสลามสนับสนุนและบางส่วนที่หลักการอิสลามไม่สนับสนุนและไม่ห้าม คุณสมบัติที่ไม่สนับสนุนและไม่ห้ามคือ ความสวยงาม ทรัพย์สมบัติ และเชื้อตระกูลที่โดดเด่น และคุณบัติที่สนับสนุนคือ ศาสนาและจริยธรรม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็มีอยู่ในกลุ่มคู่ครองผู้ชายเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าท่านนบีจะไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ชาย เพราะฉะนั้น คุณสมบัติที่ควรปรารถนา แสวงหาและขวนขวาย คือ ศาสนาและจริยธรรม แต่คุณสมบัติอื่นนั้นถ้าเราไม่แสวงหาก็จะไม่มีการขาดทุนใดๆ ถ้าศาสนาและจริยธรรมมีอย่างครบถ้วน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

7 ต.ค. 48

วันที่ตอบ