2 ประการที่จะได้จากการศึกษาอัลกุรอาน

2 ประการที่จะได้จากการศึกษาอัลกุรอาน

Submitted by dp6admin on Sun, 09/07/2023 - 14:18
หัวข้อเรื่อง
- สิ่งสำคัญในการเรียนอัลกุรอานที่ต้องได้รับ
1- รู้สึกว่าอัลกุรอานสร้างความสว่าง
2- เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 1 (อายะฮฺ 1-2)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
วันที่ 6 พ.ย.2550 (26 เชาวาล 1428)

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่