มารยาทสลัฟในการวิจารณ์บุคคล

มารยาทสลัฟในการวิจารณ์บุคคล

Submitted by dp6admin on Tue, 31/05/2022 - 20:06
หัวข้อเรื่อง
ยะหฺยา อิบนุมะอีน ผู้ตรวจสอบนักรายงานหะดีษ
ความรู้ที่มีประโยชน์

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 7 (อายะฮฺ 13)"

ความยาว(นาที)
4 นาที