วัยรุ่นฉบับเศาะฮาบะฮฺ

Submitted by admin on Mon, 08/09/2014 - 00:14
หัวข้อเรื่อง
หะกีม อิบนุหิซาม,
ซัลมาน อัลฟาริซียฺ,
อะลี อิบนุอบีฏอลิบ,
อบูซัร อัลฆิฟารียฺ,
อุซามะฮฺ อิบนุซัยดฺ อิบนุฮาริษะฮฺ,
อัมรฺ อิบนุอบีสะละมะฮฺ,
อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส,
อัมรฺ อิบนุอบีสะละมะฮฺ,
มุอ๊าซและมุเอาวิซ
ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ (กลุ่มศอบิรีน)
วันที่บรรยาย
10 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
25.00 mb
ความยาว
104.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

icon4