มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1

Submitted by dp6admin on Wed, 25/01/2012 - 16:43
เนื้อหา

สาวกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือผู้รู้ทางนิติศาสตร์ มุอ๊าซอิบนฺญะบัล เป็นหนึ่งในบรรดาคนหนุ่มชั้นนำของอิสลามเข้ารับนับถืออิสลาม เมื่อครั้งทำสัตยาบันอัลอะเกาะบะฮฺครั้งที่สอง เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด นับได้ว่าเป็นหนุ่มในบรรดาผู้ขยันหมั่นเพียรชั้นนำของอิสลาม

 อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

ท่ามกลางกระแสการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ส่วนใหญ่พวกเขาจะดำเนินไปตามกระแสของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวน และชักนำไปสู่ความหายนะ ดังนั้นสังคมใดที่มีความห่วงใย เพื่อที่จะให้สมาชิกของตนอยู่ในวงกรอบของอิสลามแล้ว ทุกคนก็จะต้องช่วยกันประคับประคองแนะนำสั่งสอน ช่วยกันชี้แนะกำชับกันให้ทำความดีความชอบ และละเว้นการกระทำความชั่ว ช่วยกันตักเตือนให้รำลึกถึงความตาย

ซึ่งเป็นของแน่นอนไม่มีใครกล้าปฏิเสธ ช่วยกันสั่งเสียให้รำลึกถึงการสอบสวนผลงานของแต่ละคนทั้งความดีและความชั่ว ช่วยกันตักเตือนให้รำลึกถึงสภาพของทุกคนที่จะต้องเผชิญในหลุมฝังศพ กุบูร และวันแห่งการตอบแทน

 
ชีวประวัติของบุคคลสำคัญชั้นนำผู้นี้ คือสาวกคนหนึ่งของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งท่านได้ให้การรับรองในการเป็นผู้รู้ที่มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด เหมาะสมที่จะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนประชาชาติของท่าน อีกทั้งท่านยังมีความเป็นคนหนุ่มที่ทุ่มเทเวลาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ 
 
ขอให้เรามาอ่านชีวประวัติของสาวกผู้นี้ คือ..... มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة
 
สาวกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือผู้รู้ทางนิติศาสตร์ มุอ๊าซอิบนฺญะบัล เป็นหนึ่งในบรรดาคนหนุ่มชั้นนำของอิสลามเข้ารับนับถืออิสลาม เมื่อครั้งทำสัตยาบันอัลอะเกาะบะฮฺครั้งที่สอง เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด นับได้ว่าเป็นหนุ่มในบรรดาผู้ขยันหมั่นเพียรชั้นนำของอิสลาม หลักฐานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อความดังกล่าวนี้ก็คือ เมื่อครั้งที่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ส่งเขาไปประเทศเยเมน เพื่อสั่งสอนประชาชนในประเทศนั้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวถามเขาว่า "ท่านจะตัดสินพวกเขาด้วยอะไร?" เขาตอบว่า "ด้วยกิตาบุลลอฮฺ" ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ถามเขาต่อไปว่า "ถ้าหากท่านไม่พบในกิตาบุลลอฮฺเล่า?" เขาตอบว่า "ฉันตัดสินใจด้วยซุนนะฮฺของร่อซูลของพระองค์" ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถามเขาอีกว่า "ถ้าหากท่านไม่พบในซุนนะฮฺของท่านร่อซูลของพระองค์เล่า?" มุอ๊าซตอบว่า "ฉันจะพยายามใช้ความคิดเห็นของฉัน" ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า "อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ซึ่งประทานความสำเร็จให้แก่ร่อซูลของอัลลอฮฺในสิ่งที่ทำความพอใจให้แก่ฑูตแห่งร่อซูลของอัลลอฮฺ
 
ฮะดีสบทนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์แก่เราถึงความมั่นใจของท่านร่อซูล ในความเข้าใจของมุอ๊าซในเรื่องศาสนา และความมั่นใจของท่านในตัวของมุอ๊าซอีกว่า เขาสามารถที่จะกลั่นกรองบัญญัติศาสนาจากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ เมื่อเขาเผชิญกับปัญหาใดๆ ที่ไม่มีตัวบทชัดแจ้งจากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺของท่านร่อซูล อันนี้นับได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขยันหมั่นเพียรชั้นนำของอิสลาม
 
นอกจากนี้ความมั่นใจของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อีกประการหนึ่งก็คือ ความเฉลียวฉลาด ความเข้าในปัญหา และความศรัทธาของมุอ๊าซ ในขณะที่เขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่น เขามิใช่เป็นผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่นานปี เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขามีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการกลั่นกรองบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มุอ๊าซ เป็นชายหนุ่มผู้มีความรู้เข้าใจในเรื่องศาสนาและเป็นผู้ศรัทธามั่น เป็นที่รักใคร่ของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
 
วันหนึ่งขณะที่มุอ๊าซนั่งร่วมอยู่ในหมู่ผู้มาร่วมชุมนุมกับท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้กล่าวกับเขาว่า โอ้มุอ๊าซเอ๋ย! ฉันรักท่าน ดังนั้นหลังจากการละหมาดทุกเวลา ท่านอย่าลืมกล่าวข้อความนี้
 اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 
 "โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ ให้รำลึกถึงพระองค์ท่าน และขอบพระคุณพระองค์ท่าน และปฏิบัติอิบาดะฮฺเป็นอย่างดีต่อพระองค์ท่านอยู่เสมอ"
 
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ความเกรงกลัวและความยำเกรงอัลลอฮฺ ของมุอ๊าซนั้น บรรลุถึงขั้นที่ว่า เขาคาดหวังว่าจะได้พบกับพระองค์ทุกขณะ เขามองเห็นความตายอยู่กับเขาทุกฝีก้าว เขามองเห็นภาพของวันกิยามะฮฺ ภาพของการชำระสอบสวน ภาพของชาวสวรรค์ และภาพของชาวนรก ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเขาอยู่เสมอ ภาพเหล่านี้ทั้งหมดปรากฏอยู่ในห้วงความนึกคิดของเขาทุกขณะ ขอให้เรามาฟังการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งจะเป็นที่ประจักษ์แจ้งถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว
 
เช้าวันหนึ่งท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้พบกับมุอ๊าซและได้ถามเขาว่า โอ้มุอ๊าซเอ๋ย! เช้าวันนี้ท่านมีความสุขมากน้อยเพียงใด? เขาตอบว่า เช้าวันนี้ฉันมีความรู้สึกเป็นมุอฺมินที่ศรัทธาอย่างแท้จริงครับท่านร่อซูลุลลอฮฺ! 
 
ท่านร่อซูล ได้ถามเขาต่อไปว่าทุกๆความจริงย่อมมีข้อเท็จจริงของมัน ดังนั้นข้อเท็จจริงแห่งการศรัทธาของท่านเป็นอย่างไร? มุอ๊าซได้ตอบว่า เมื่อฉันตื่นขึ้นมาในเวลาเช้าฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงเวลาเย็น และเมื่อฉันมีชีวิตอยู่ถึงเวลาเย็นฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงเวลาเช้า ฉันไม่เคยก้าวเท้าไป ณ สถานที่ใดก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ก้าวเท้าไปอีกหรือไม่? และเสมือนกับว่าฉันได้มองไปยังกลุ่มชนที่อยู่ในสภาพคุกเข่าที่ถูกเรียกไปดูบันทึกของตน และเสมือนกับว่าฉันเห็นชาวสวรรค์ อยู่ในสวรรค์ในสภาพที่เป็นสุข และชาวนรกอยุ่ในนรกในสภาพที่ถูกลงโทษ
 
ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงได้กล่าวกับเขาว่า ท่านรู้จักข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจงยึดมั่นต่อไปเถิด!! นี่คือคุณลักษณะที่แท้จริงของมุอ๊าซอิบนฺญะบัล ชายหนุ่มที่รอความตายอยู่ทุกขณะ มองเห็นสภาพของวันกิยามะฮฺปรากฏอยู่ข้างหน้าของเขา เป็นภาพลักษณ์ที่ประกอบด้วยความโกลาหล และ การชำระสอบสวนของวันนั้น ดังนั้นจึงนับได้ว่าเขาอยู่ในระดับอันยิ่งใหญ่ที่มีความเกรงกลัวอัลลอฮฺ เขามีความเกรงกลัวอยู่เสมอขณะที่ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าของเขา เขาจะไม่เคลื่อนไหวไปในสภาพใด และจะไม่พูดเป็นคำพูดออกมา เว้นแต่การกระทำของเขานั้นจะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ ตะบาร่อกะวะตะอาลา
 
มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1