ท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก 1-7

Submitted by dp6admin on Thu, 08/10/2009 - 16:21

บรรยายสั้นๆ หลังละหมาดซุบฮิ ที่มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ (9-23 พ.ค.50)

ครั้งที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก : ความประเสริฐ, คนแรกที่เข้ารับอิสลาม, ผู้เชื่อฟัง, ผู้ซื่อสัตย์, ผู้เสียสละเพื่ออิสลาม, การอพยพ, ตอบโต้ชีอะฮฺ

2 ความประเสริฐ

3 ความเหมาะสมในการเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรก

4 การเสียชีวิตของท่านนบี, ความมั่นคงของอบูบักรในเหตุการณ์ดังกล่าว, ผู้อาบน้ำญะนาซะฮฺให้ท่านนบี

5 การแต่งตั้งท่านอบูบักรเป็นเคาะลีฟะฮฺ, การใส่ไคล้ของชีอะฮฺ, ซะอฺด อิบนิ อุบาดะฮฺ

6 บทบาทและผลงานสมัยเป็นเคาะลีฟะฮฺ, แบบอย่างการยึดมั่นต่อคำสั่งของท่านร่อซูล

7 ความเด็ดขาดในการปกครองและต่อสู้ศัตรู, ผู้ปฏิเสธซะกาต, จดหมายที่ส่งไปยังเผ่าต่างๆ

 

WCimage
อบูบักร