มุสลิมสูญุดขณะละหมาดแล้วมีเส้นผมปิดหน้าผาก ละหมาดใช้ได้หรือไม่

Submitted by imron on Sat, 05/12/2009 - 18:08

คำถาม 4. หากมุสลิมีนต้องการที่จะนิกะฮกับมุสลีมะฮที่ปกปิดใบหน้า มุสลีมีนจะขอดูใบหน้าของนางก่อนได้หรือไม่ ถ้าหากได้ดูใบหน้าของนางแล้วเกิดไม่ต้องการที่จะนิกะฮกับนาง มุสลีมีนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 9 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

คำถาม  3. เมื่ออ่านอัตตะฮียาฯเสร็จแล้วมีซุนนะฮให้อ่านดุอาต่อจากการอ่านอัตตะฮียาฯ ขณะอยู่ในช่วงนั่งตะฮชาฮุดครั้งสุดท้ายตอนละหมาดด้วยหรือไม่ (ถ้ามี ขอคำอ่านเป็นภาษาอาหรับด้วย)

 

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 9 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

คำถาม 2. ขณะละหมาดตามอิหม่าม เมื่อเราอ่านอัตตะฮียาฯเสร็จแล้วแต่อิหม่ามยังอ่านไม่เสร็จ  เราจะต้องเอานิ้วชี้ลงหรือไม่(ขณะอ่านได้ชี้นิ้วตรงโดยไม่กระดิก)

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 9 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

คำถาม 1. มุสลิมสูญุดขณะละหมาดแล้วมีเส้นผมปิดหน้าผาก  ละหมาดใช้ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 9 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง