มุนาฟิก

- การศึกษาอัลกุรอานจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ? ควรอ่านและศึกษาความหมายอัลกุรอานด้วย เพื่อความเข้าใจ ข้อใช้-ข้อห้าม ในบทบัญญัติ อันจะทำให้เกิดผลบุญและการเปลี่ยนแปลงชีวิต
- อายะฮฺ 61-62 อัลลอฮฺแฉความชั่วมุนาฟิกีน (ไม่ร่วมสงครามตะบู๊ก) เตือนผู้ศรัทธาว่าอย่ามีลักษณะเช่นนี้
-…
- ลักษณะมุนาฟิก ไม่มีอารมณ์ร่วมกับจะมาอะฮฺ ไม่ร่วมยินดี ไม่ร่วมเสียใจ
- บทเรียนสำหรับผู้ศรัทธา อย่าทำนิสัยแบบมุนาฟิก
-- เลื่อมใสต่อกัน คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความดี เห็นใจเมื่อประสบความไม่ดี
- ปรับหัวใจอย่างไร
- นิสัยบางอย่าง เรามักโยนให้เป็นนิสัยของบางเพศ เช่น อิจฉา…
- แฉลักษณะมุนาฟิก สาบานกับนบีว่ามีอุปสรรค ไปร่วมสงครามไม่ได้จริงๆ
- หมั่นตรวจสอบเจตนาของเราเสมอ เพราะมีผลต่อการเป็น "มุสลิม" อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา
- "ความเป็นพวกเดียวกัน" พวกมุนาฟิกีน พวกผู้ศรัทธา ฯลฯ
"เลียนแบบกลุ่มใด ก็เป็นพวกนั้น"
- การสาบาน…
- ความชั่วส่งผลต่อความดี ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น อัลลอฮฺไม่รับการบริจาคของผู้ที่ละเมิด (ฟาซิก), มองหรือพูดสิ่งหะรอม ส่งผลต่อคุชุอฺในละหมาด การใคร่ครวญกุรอาน ฯลฯ
- อวัยวะของเราถูกออกแบบ ถูกสร้างมาให้ทำหน้าที่สำคัญคือ ขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำบาป ระบบนิเวศก็เช่นกัน เมื่อมนุษย์ละเมิด…
- การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ตะวักกุ้ล) ที่แท้จริง เป็นที่สุดของอีมาน
- บททดสอบสำคัญของประชาติอิสลาม
- อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ - การเป็นมิตรและศัตรูที่แท้จริง
- คุณสมบัติของความเป็นมุสลิม ในสถานการณ์สงคราม หรือภาวะวิกฤต
- อายะฮฺนี้เริ่มพูดถึงศัตรูจริง กองทัพใหญ่เป็นแสนครั้งแรก…
- การงานของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเจตนา - ชายคนหนึ่งไปจิฮาดเพราะยึดพรรคพวก (ตามกันไป) อีกคนหนึ่งไปสู้เพื่ออวดผู้คน พวกเขาจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺไหม ?
- บทเรียนสำหรับผู้ศรัทธา อย่าทำนิสัยแบบมุนาฟิก -- เลื่อมใสต่อพี่น้องมุสลิม คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความดี เห็นใจเมื่อประสบความไม่ดี
-…
- บทเรียนจากพฤติกรรมของมุนาฟิกีน แก่สังคมมุสลิม เราจำเป็นต้องนำมาพิจารณาและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาส่วนตัวและสังคม
- ปัญหาต่างๆ เกิดจากภายในจิตใจ (กิเลส) การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากภายใน
- ต้องมี "ความตั้งใจ" ในการทำอิบาดะฮฺ เช่น จิฮาด, ละหมาด, แต่งงาน,…
- นะซีหัตหลังจาก 2 เทศกาลสำคัญที่ผ่านไป
- อัลลอฮฺโปรดปรานคนที่เดินทางแล้วพักผ่อน แล้วเดินทางต่อ -- มีความต่อเนื่อง(ในการทำอิบาดะฮฺ)
- มุนาฟิก เมื่อพูดก็โกหก โกหกตลอด (มุอฺมินโกหกได้บ้าง)
- เราต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราเสียสละอะไรบ้างเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูล
-…
- การงานที่หวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับคือการได้ศึกษาอัลกุรอานหะดีษอย่างต่อเนื่อง
- สงครามตะบู๊กเป็นบททดสอบสำคัญของการเป็นมุนาฟิก
- เศาะฮาบะฮฺตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีกันอย่างแข็งขัน
- เราเสียสละเพื่ออะไร ? เพื่ออิสลามหรือเพื่อตัวเอง ? มากน้อยแค่ไหน ?