มุนาฟิก

- การชั่ง ความดี-ความชั่ว ในวันกิยามะฮฺ, การชั่งความดีความชั่วในตัวคนๆหนึ่ง อย่าเหมารวม
- คนตั้งใจทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะกล่าวโทษเขาไม่ได้
- 3 คนที่อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ
- การทำบาป ทำให้ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่ว
- สิ่งเร้นลับ (อัลฆ็อยบฺ)
- การสาบาน, หะดีษ :…
- สถานภาพของกลุ่มที่คิดจะทรยศท่านนบี แต่สุดท้ายก็ต้องมาแก้ตัวต่อสังคม เพราะอัลลอฮฺแฉพวกเขาในอัลกุรอาน
พวกเขาแอบอ้างศาสนาในการทำความผิด เพื่อให้คนเชื่อในข้ออ้างของตนเอง ที่ไม่ร่วมกับท่านนบี
คนที่มีอุปสรรค ไปร่วมสงครามไม่ได้จริงๆ อัลลอฮฺยกโทษให้ เช่น คนป่วย อ่อนแอ (ทางร่างกายหรือจิตใจ…
- ระวังพฤติกรรมมุนาฟิก, มุนาฟิกไม่จริงใจในการรับคำสั่งของอัลลอฮฺและร่อซูล
- คำสั่งในอายะฮฺนี้คือ "จงศรัทธา และ จงต่อสู้" ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับมุนาฟิก
- ศรัทธาด้วยหัวใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีภาคปฏิบัติด้วย ต้องละหมาด ซะกาต
- ท่านนบี "ผู้ใดเสียชีวิต โดยไม่ได้จิฮาด…
- เป้าประสงค์ของซูเราะฮฺคือการซักฟอกสังคม
- มุนาฟิกที่มีอิทธิพลในสังคม
- ดุนยามีค่าแค่ปีกยุง
-เมื่ออาคิเราะฮฺมีค่ามากกว่าดุนยาก็อย่าได้อายที่จะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิม
- ความสมถะของผู้ศรัทธาคือให้ดุนยาอยู่ในมือ มิได้อยู่ในหัวใจ
- สำรวจ "ควาเป็นมุสลิม"…
- ศึกษาอัลกุรอาน : อ่าน เข้าใจ ปฏิบัติ เผยแพร่
- อย่าปกปิดความรู้ บทลงโทษในวันกิยามะฮฺ
- ความรู้ (อิลมู) -//- อารมณ์(หะวา)
- มุสลิม ไม่พอใจ(เสียใจ)เมื่อทำบาป, ไม่เปิดเผยความชั่ว
"ประชาชาติของฉันทุกคนอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ยกเว้นคนที่แฉความชั่วของตนเอง (มุจาฮิรีน)…
- มุสลิมกับเทศกาลปีใหม่
- มุนาฟิก : ไม่อยากทำอิบาดะฮฺ
- อย่าบริจาคให้ฮามาส ??
9:81 ไฟนรกญะฮันนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่า หากพวกเขาเข้าใจ
- ขัดเกลาหัวใจด้วยสวรรค์และนรก
9:82 พวกเขาหัวเราะแต่น้อย และจงร้องไห้มากๆ เถิด
- อย่าตั้งเงื่อนไขในการทำความดี
- ไม่พร้อมจะไปรบทำไม ?
- มุสลิมอ่อนแอ จิฮาดไม่ได้ ?
- ขาดเงื่อนไขในการทำจิฮาด
- เป็นชีอะฮฺ ? ร่วมมือกับชีอะฮฺ ? อาชาอิเราะฮฺ ? อะกีดะฮฺผิด ?
- ไม่เชื่อฟังอุละมาอฺ ?
- พฤติกรรมของมุนาฟิก ทำทุกอย่างเหมือนผู้ศรัทธา แต่ลับหลังมีพฤติกรรมตรงกันข้าม
- เศาะฮาบะฮฺที่ร่วมรบอย่างเข้มแข็ง แต่นบีบอกว่าเขาอยู่ในนรก
- "พฤติกรรมลับหลัง" เป็นเรื่องที่เราต้องระวังและตรวจสอบตัวเอง
- ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน
บทเรียน
1-…
- มารยาทมุสลิมต่ออิสลาม
- คนที่เข้ารับอิสลามอย่างไม่จริงใจ ตกมุรตัด แล้วเตาบัต
- ระวังพฤติกรรมมุนาฟิก สัญญาแล้วไม่ทำ
- ศ่อฮาบะฮฺที่ท่านนบีไม่ยอมรับซะกาตของเขา
- เราต้องฝึกฝนทำความดีโดยเท่าที่มีทรัพยากร เท่าที่มีความสามารถ ไม่ต้องรอ
- สารพัดข้อกล่าวหาต่อฮามาส…