สาบาน

การสาบาน, มารยาทในการตักเตือน(นะศีฮัต), กัฟฟาเราะฮฺ(ไถ่โทษ) เมื่อผิดสาบาน
"อัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้สาระในการสาบานของพวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าปลงใจสาบาน..."