16 มี.ค. 53 - กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ, สถานการณ์อักศอ, สู่อีมานที่มั่นคง, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม