วะฮยฺ

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร

หะดีษที่ 7 (ฮิร้อกลฺกับอบูซุฟยาน, จดหมายจากนบีถึงฮิร้อกลฺ), คุณลักษณะของท่านนบีที่ชาวคริสต์รู้จัก, จบหัวข้อ 1//
ท่านนบีไปพบวะเราะเกาะฮฺ(ต่อ), การรับวะฮยฺครั้งที่ 2, ความประเสริฐของนบีมุฮัมมัด, ฮิร้อกกับอบูซุฟยาน (หน้า 7-9)
หะดีษที่ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)),
ศาสตร์ในการทำนายฝัน - ข้อควรระวังในเรื่องความฝัน, ความฝันที่ทำให้คนหลง
เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,
บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ
ไปหาวะเราะเกาะฮฺ อิบนุเนาฟัล
แนะนำหนังสือ, ผู้แต่ง, ประวัติอิมามบุคอรี, บาบ(หัวข้อที่) 1 كيف كان بدء الوحي - วะฮยฺเริ่มอย่างไร ?, หะดีษที่ 1-2