ชัยฏอน

คนซอลิหฺ(บาทหลวง)ที่ถูกชัยฏอนหลอกลวง จนกระทั่งยอมสุจูดต่อมัน และตกศาสนาในที่สุด

นบียะหฺยา อะลัยฮิสสลาม กับอิบลีส (ชัยฏอน)
- สภาพสงคราม ความรุนแรง ความเสียหาย ทางวัตถุและสภาพจิตใจ และทางศีลธรรม
- ริยาอฺ ความหยิ่งผยอง บาปใหญ่ และเป็นบาปแรก คือบาปของอิบลีส
- คนที่มีตะกับบร(หยิ่งผยอง) ไม่ได้เข้าสวรรค์
- ชัยฏอนแปลงร่างมาหลอกลวงมนุษย์ ให้ทำชั่ว มันจะไม่มาชวนให้เราทำความดี

"จงกล่าวเถิดสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นเล็กน้อยเท่านั้น และปรโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรง และพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดเส้นใย(สีขาว)บนเมล็ดอินทผาลัม"
- ทางนำ - ทางหลง ใครกำหนด ใครเลือก
- อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัร - การกำหนดของอัลลอฮฺ
- กลุ่มญับรียะฮฺและก็อดรียะฮฺ
- การแต่งกายเป็นโมเดลในการเปรียบเทียบระหว่าง "การเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า" และ "การเชื่อฟังคำสั่งของชัยฏอน"

- อุบายของชัยฏอนในการหลอกลวงผู้ศรัทธา,
- ไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์
- เข้านรก-สวรรค์ เพราะแมลงวันตัวเดียว
- บกพร่องเรื่องความศรัทธา เสี่ยงมากต่อการหลงทั้งชีวิต
- เดือนรอมฎอน ชัยฏอนถูกล่ามโซ่
การเดินทางไปอาคิเราะฮฺ ก็เหมือนกับการเดินทางในดุนยา แม้จะมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน บางครั้งก็ทำให้คนหลงทาง เว้นแต่จะมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ทาง คอยให้คำปรึกษาและชี้ทาง
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ", การเลิกเหล้า(สุรา)ในยุคของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ, นบีสาปแช่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุรา 10…