ชัยฏอน

"จงกล่าวเถิดสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นเล็กน้อยเท่านั้น และปรโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรง และพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดเส้นใย(สีขาว)บนเมล็ดอินทผาลัม"
- อุบายของชัยฏอนในการหลอกลวงผู้ศรัทธา,
- ไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์
- เข้านรก-สวรรค์ เพราะแมลงวันตัวเดียว
- บกพร่องเรื่องความศรัทธา เสี่ยงมากต่อการหลงทั้งชีวิต
- เดือนรอมฎอน ชัยฏอนถูกล่ามโซ่
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ", การเลิกเหล้า(สุรา)ในยุคของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ, นบีสาปแช่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุรา 10…