อุซัยรฺ

พระเดชานุภาพของอัลลอฮฺในการสร้าง, เนรมิต, ให้เป็น, ให้ตาย และให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่, นบีอิบรอฮีมกับกษัตริย์นัมรูด ลูกหลานของนบีนูหฺ, ที่เกิดและการอพยพของนบีอิบรอฮีม, ตัฟซีรของ อ.ดิเรก และ อับดุลลอฮฺ ยูซุฟ อาลี (ชีอะฮฺอิมาม 7)