คำนิยมของชัยคฺ อบู อิสหาก อัล-หุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ

Submitted by admin on Sun, 14/07/2013 - 17:56

คำนิยมของชัยคฺ อบู อิสหาก อัล-หุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ ที่ได้เขียนให้แก่ชัยคฺ ริฎอ อะหฺมัด สมะดี ในหนังสือเล่มเดียวกัน

 
พี่น้องของเราในหนทางของอัลลอฮฺ ริฎอ อะหฺมัด สมะดี ได้นำหนังสือเล่มหนึ่งมาเสนอต่อผม ว่าด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้การทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺนั้นมีความสมบูรณ์ โดยเจาะจงไปที่การถือศีลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่าวจะใช้ฝึกฝนตัวของเขาเองไปสู่ระดับขั้น “อิหฺสาน” ซึ่งก็คือการสำนึกอยู่เสมอต่อการเฝ้าดูของ “อัร-เราะหฺมาน” (ผู้ทรงกรุณาปราณี)  และด้วยเหตุนี้เองที่อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรได้ตรัสไว้ในหะดีษกุดสีย์ว่า “การถือศีลอดนั้นเป็นของข้า และข้าจะเป็นผู้ตอบแทนมันเอง” ในขณะที่อิบาดะฮฺอื่นไปจากนี้นั้นรางวัลของมันเป็นของบ่าว   ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุไว้ด้วยความรู้ที่ละเอียดอ่อนด้วยสำนวนที่เข้าใจง่าย และหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงประเด็นที่มีความขัดแย้ง  ผมของวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ทรงบันดาลให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนและผู้อ่าน ในวันที่ผลสุดท้ายจะได้แก่บรรดาผู้ยำเกรง  และการสรรเสริญทั้งมวลนั้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ทั้งในต้อนเริ่มต้นและตอนท้าย ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น 
 
อบู อิสหาก อัล-หุวัยนีย์ อัล-อะษะรีย์
สรรเสริญอัลลอฮฺ ตะอาลา เศาะละวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัด 
ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของท่าน
๒๑ เราะญับ ฮ.ศ. ๑๔๑๙