มีอะไรในลัยละตุ้ลก็อดรฺ ? (นะศีหะฮฺ 20 รอมฎอน 1437)

Submitted by dp6admin on Sun, 26/06/2016 - 14:20
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
20 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
3.70 mb
ความยาว
16.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

วีดีโอ