อัลอัสมาอุลฮุสนา 9 (อัลฆ็อฟฟาร,อัลเก๊าะฮฺฮาร)

Submitted by dp6admin on Sun, 21/03/2010 - 17:09
หัวข้อเรื่อง
14-อัลฆ็อฟฟาร - ผู้ทรงอภัยโทษโดยเด็ดขาด; 15-อัลเก๊าะฮฺฮาร - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
15.00 mb
ความยาว
120.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด