อัลอัสมาอุลฮุสนา 8 (อัลญับบาร-อัลมุเศาวิร)

Submitted by dp6admin on Thu, 11/03/2010 - 20:22
หัวข้อเรื่อง
อัลญับบาร(9), อัลมุตะกับบิร(10), อัลคอลิก(11), อัลบารียฺ(12), อัลมุเศาวิร(13), ศาสนาเปรียบเทียบ
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
12.50 mb
ความยาว
106.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด