อะกีดะฮฺ 27 หลักการที่ 6 ความเชื่อในเรื่องกะรอมัตวะลี

Submitted by dp6admin on Mon, 26/10/2009 - 22:11
หัวข้อเรื่อง
การเชื่อถือต่อกะรอมาตของบรรดาวะลีของอัลลอฮฺ
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
16.00 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง