อะกีดะตุสสะลัฟ

Submitted by dp6admin on Mon, 13/04/2009 - 15:26

บรรยายวิชาอะกีดะตุสสะลัฟ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ณ มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ

หนังสือประกอบการบรรยาย

  • หนังสือ "หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์ (อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัล-ญะมาอะฮฺ)"
    เรียบเรียงโดย อับดุลลอฮฺ บินอับดิลหะมีด อัล-อะษะรีย์
    แปลโดย นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ

  • الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة

WCimage
อะกีดะตุสสะลัฟ