วิเคราะห์สถานการณ์ตุรกี : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต

วิเคราะห์สถานการณ์ตุรกี : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต

Submitted by admin on Fri, 14/02/2014 - 11:29

โดย : อาจารย์มัสลัน มาหะมะ - ชัยคฺรีฎอ อะหมัด สมะดี

วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2557
ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จัดโดย ชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลาง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
 
ความยาว(นาที)
104 นาที
วันที่