หลักการที่เก้า...เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ

Submitted by admin on Mon, 15/07/2013 - 22:43
หลักการที่เก้า...เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ
القاعدة التاسعة (كيفية تحصيل حلاوة الطاعات)
 
เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการซิกรุลลอฮฺ
وسائل تحصيل حلاوة الذكر
 • รู้ในแก่นแท้ของการซิกรุลลอฮฺ ว่า เป็นการเทิดเกียรติต่ออัลลอฮฺ ยำเกรงและเกรงกลัวต่อพระองค์ 
 • ต้องตระหนักในความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีอยู่
 • ต้องรำลึกอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ซิกรุลลอฮฺพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและมองดูอยู่
 • ให้รู้สึกและเข้าถึงในนัยของหะดีษที่ว่า “ฉันได้อยู่เคียงข้างบ่าวของฉันในขณะที่เขาได้รำลึกถึงฉันและขยับริมฝีปากของเขาด้วยการรำลึกถึงฉัน”
 • ไม่สิ้นหวังในความล่าช้าของการเข้าถึงอรรถรสนี้
 • เข้าใจในความหมายของสำนวนที่ใช้ซิกรุลลอฮฺ เพราะจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้พิชิตและเข้าถึงอรรถรสนี้ 
 • สภาพที่ดีที่สุดในการซิกรุลลอฮฺคือช่วงที่ปลีกตัวอยู่คนเดียว 
 
وسائل تحصيل لذة الصوم
 
เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการละหมาด
وسائل تحصيل لذة الصلاة
 • มีสมาธิ (حضور القلب)
 • มีความเข้าใจในสิ่งที่กล่าว (التفهُّم)
 • รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ (التعظيم)
 • มีความหวาดกลัวและยำเกรงต่ออัลลอฮฺ (الهيبة)
 • มีความหวังต่ออัลลอฮฺ (الرجاء)
 • มีความละอายต่ออัลลอฮฺ (الحياء)
 
เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการอ่านอัลกุรอาน
وسائل تحصيل لذة التلاوة وقراءة القرآن
 • เข้าใจในความยิ่งใหญ่ ความสูงส่ง และความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ทรงประทานอัลกุรอานแก่ปวงบ่าว
 • รำลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ได้อ่านจากอัลกุรอานนั้นไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แต่คือพระดำรัสของอัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
 • มีสมาธิในการอ่าน อย่าให้จิตใจวอกแวก
 • ใคร่ครวญในเนื้อหาของอัลกุรอาน
 • มีความเข้าใจในเนื้อหาของอัลกุรอาน
 • หลีกห่างจากปัจจัยที่กีดกั้นไม่ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของอัลกุรอาน ได้แก่
  • ให้ความสำคัญกับการออกเสียงอักษร(มัคร็อจ)มากเกินไป
  • การยึดติด(ตะอัศศุบ)ในแนวคิดอย่างมืดบอด
  • ทำความผิดเป็นอาจิณ หรือมีความหยิ่งยโส
 • ต้องตระหนักว่าอายะฮฺอัลกุรอานทุกอายะฮฺกำลังพูดถึงเรา
 • หัวใจต้องมีปฏิกิริยาตามเนื้อหาของอัลกุรอาน ทั้งโศกเศร้า หวาดกลัว และมีความหวัง
 • อย่าเข้าข้างตัวเอง กล่าวคือ เมื่ออ่านอายะฮฺที่กล่าวถึงการตอบแทนที่ดีและการชื่นชมบรรดาคนดีก็อย่าทึกทักว่าอัลลอฮฺกำลังกล่าวถึงตัวเองเพียงคนเดียว แต่ให้เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺกำลังกล่าวถึงบรรดาผู้ที่มีความจริงใจและเชื่อมั่นต่อศาสนา อย่างไรก็ตามก็ให้มีความหวังว่าตัวเองอาจจะเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขา และเมื่ออ่านอายะฮฺที่กล่าวถึงบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนก็อย่าทึกทักว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคนเช่นนั้น แต่ให้ตระหนักว่าอัลลอฮฺอาจจะกล่าวถึงเขาอยู่ ซึ่งเขาต้องหวาดกลัวและวิตกกังวล 
 
เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงผลของการขอดุอาอฺ
وسائل تحصيل ثمرة الدعاء 
 • ขอดุอาอ์ในช่วงเวลาที่ประเสริฐ (เช่นดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮฺ , ดุอาอ์ในเดือนเราะมะฎอน , ดุอาอ์ในวันศุกร์, และดุอาอ์ในช่วงสะหูร เป็นต้น)
 • ขอดุอาอ์ในสภาพการณ์ที่ประเสริฐ (เช่นดุอาอ์ในขณะสู้รบ , ดุอาอ์ในขณะฝนตก, ดุอาอ์ช่วงเวลาละหมาด, เป็นต้น)
 • ผินหน้าไปทางกิบละฮฺ
 • ใช้น้ำเสียงที่แผ่วเบา
 • ไม่ควรเล่นเสียงในการขอดุอาอ์
 • มีความถ่อมตนและนอบน้อม
 • มีความมั่นใจว่าจะถูกตอบรับ
 • คะยั้นคะยอในการขอ 
 • เริ่มขอดุอาอ์ด้วยการซิกรุลลอฮฺ อย่าเริ่มด้วยสิ่งที่ต้องการขอ
 • ต้องเตาบะฮฺหรือกลับเนื้อกลับตัวเสียก่อน

 

หลักการที่เก้า...เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ