เรานะซัรไว้ว่าจะถือศีลอดสามวัน ถือได้สองวันแล้วมีประจำเดือน เมื่อหมดแล้วจะต้องถือใหม่สามวันหรือถือต่ออีกหนึ่งวัน

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:11

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง